Lar bede

Når vi kigger i bymiljøerne er der opstået mange regnvandsbede.
Se opbygningen. 3 drænledninger 3 bassiner i 3 niveauer
Planterne er alle planter, der tåler udtørring.
Majland stauder er virkelig gode leverandører på området. Har tegnet en del projekter.

Regnvands bedene er blevet virkelig populære efter vores tiltagende skybrud.
Opbygning på bed i 3 niveauer og 3 drænrør udledninger vises på billeder herunder.
Planterne tåler alle tørke. Det skal de være for at klarer meget vand og meget udtørring.

Billeder opbygning

Billeder efter