Udgangspunktet

Der er mange muligheder og udfordringer forbundet med at være haveejer. Du kan have gavn af en haveplan hvis du savner nytænkning i haven, hvis planter kvæler hinanden og vokser sig for store eller hvis man savner rum eller hygge. En haveplan tager altid udgangspunkt i det enkeltes menneskes drømme, behov, smag, stil og preferencer for planter og belægning. Planen tegnes oftest i 1:100. Dette muliggør, at kunden selv kan udføre arbejdet. Et tern er lig med en kvadrat meter. Planen indeholder en detaljeret beskrivelse af havens udvikling over ti år og der tages hensyn til planternes rodudvikling. På plantebeskrivelsen optræder alle planter under deres latinske navn, således at alt kan googles, antal planter pr. kvadratmeter, samt andre relevante oplysninger.

Hvordan laver jeg din haveplan

Udarbejdelsen starter altid med udgangspunk i dine ønsker og din have. Derfor tager jeg altid på besøg i din have. Ved dette møde skal du som kunde medbringe et målfast matrikkelkort over hus og have. Vi bruger herefter tid på at udveksle idéer og finde frem til den helt rigtige vision for din have. Vi afrunder besøget ved at aftale et tidspunkt for levering af din haveplan. Derfra udarbejder jeg din haveplan, som jeg enten fremsender eller fremlægger efter aftale og behov.

Eksempel på plan

Eksempel på 3D optegnelse